Рефераты по иностранным языкам - twidler.ru ▲ Вверх
рефераты
сочинения
Решебники (ГДЗ)
топики
краткие содержания
биографии
Рефераты - Иностранный язык
- Ultrasound Effect On Health
 • - – None_provided Essay, Research Paper The article Rate of temperature increase in human muscle during 1MHz and 3MHz continuous ultrasound was based on a study where twenty-four college students were used to see the effectiveness of ultrasound for tissue temperature rise. The students had thermistors inserted into their left mediceps surae muscle belly, to measure the tissue temperature at different frequencies and intensities. Twelve students were used to measure tissue temperature at ...
Склонение существительных \латинский\
 • Склонение существительных К IV склонению относятся имена существительные мужского и среднего рода с основой на m. B N. sing. существительные мужского рода оканчиваются на -ms, среднего рода - на k. Genetivus sing. оканчивается на -ks. casms, casms m случай, падеж genm, genms n колено sing. plur. sing. plur. N casms casks genk genu_ G casks casumm genks genumm D casu+ cas-bus genk gen-bus Acc casmm casks ...
"Cultural imperialism" and "cultural diplomacy"
 • Cultural imperialism and cultural diplomacy Introduction Perhaps, “cultural imperialism” and “cultural diplomacy” are sufficiently young, but it concerns only word combinations. Mankind always tries to chose definitions to different phenomena, in particular in sphere of politics, in such way the words “ideology”, “myth”, “propaganda” have appeared. Cultural imperialism and cultural diplomacy can be considered just as more or less aggressive method of propaganda activity. The ...
"Енеїда" І.П.Котляpевського - енциклопедія укpаїнознавства
 • Енеїда І.П.Котляpевського - енциклопедія укpаїнознавства Майже два століття читає світ Енеїду І.П.Котляpевського. І донині з-поміж численних тpавестій Веpгілієвої Енеїди тільки Енеїда Котляpевського збеpегла свою свіжість. І постає закономіpне питання що ж саме наснажує твоpчість І.Котляpевського актуальним для сьогоднішнього дня змістом, в чому пpичина нев'янучості слова письменника Велич і значення письменника виміpюються тим, наскільки глибоко коpіння його твоpчості сягає ...
"Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів
 • Реферат виконав студент МТм-11 Кубай Олег Міністерство Освіти України Львівський Національний Університет ім.І.Франка „Історія Русів” до цього часу таїть в собі багато загадок для дослідників і, в першу чергу, загадку про те, хто ж був його автором. Серед можливих авторів Історії Русів , окрім вже згадуваного вище В. Лукашевича, дослідники називають Г. Полетику, його сина В. Полетику, О. Безбородька, М. Рєпніна, О. Лобисевича, І. Ханенка, А. Худорбу. Авторство ж Г. Кониського, чиє ім’я ...
"Святая история" Ясперса /Укр./
 • Світова історія Видатний німецький філософ-екзістенціаліст, Карл Ясперс (1883-1969) у своїй праці “Витоки історії та її мета” запропонував своєрідну концепцію історичного розвитку людства. Historia est magistra vitae. Цей відомий вислів чудово розкриває мету написання Карлом Ясперсом його фундаментального дослідження. Твір присвячений висвітленню цілісної концепції світової історії, запропонованої самим філософом, але ж, як пише він “лише історія людства може дати масштаб для осмислення ...
"Слово о полку Ігоpевім" - велична пам'ятка генія нашого наpоду
 • Слово о полку Ігоpевім - велична пам'ятка генія нашого наpоду Понад вісім століть тому, в 1187 pоці, було ствоpене Слово о полку Ігоpевім - геніальний твіp давньої укpаїнської літеpатуpи. Плин століть не заглушив його поетичного звучання й не стеp фаpб. Інтеpес до Слова о полку Ігоpевім не тільки не зменшився, а набуває все шиpших та шиpших pозмахів. Чому ж такий довговічний цей твіp Чому ідеї Слова пpодовжують хвилювати нас Любов до батьківщини надихала автоpа Слова о ...
"Социология" Дюркгейма /Укр./
 • Соціологізм як теоретико-методологічна концепція Еміля Дюркгейма Французьке суспільство останньої чверті минулого сторіччя переживає добу криз і потрясінь. Досить згадати хоча б такі події, як падіння прогнилого режиму Другої імперії, виникнення і придушення Паризької Комуни, поразка у Франко-пруській війні, формування Третьої республіки. Водночас цей період досить плідний в інтелектуально-культурному відношенні, доба розвитку блискучих літературних та мистецьких талантів, бурхливих ...
"Хазяїн" І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст
 • Твоpча і гpомадська діяльність І.Каpпенка-Каpого посідає чільне місце в істоpії духовного життя укpаїнського наpоду останніх десятиpіч ХIХ - початку ХХ століття. П'єса Хазяїн - сатиpична комедія. Пpоблематика була визначена самим життям. І.К.Каpпенко-Каpий пpагнув pозкpити механіку блискавичного збагачення тих нових хазяїнів , що вибилися з мужиків . Особливий інтеpес викликає його п'єса Хазяїн , одне з найвизначніших явищ укpаїнської літеpатуpи, що виявило завидну життєздатність, ...
"Silver age" in Russian art
 • Silver age in Russian art New style in Russian art has arisen in 80th of XIX century under the big influence of the French impressionism. Its blossoming is noted by a boundary XIX and ХХ centuries. Within several decades after the decline (already by the end of 10th ХХ centuries the modernist style in Russian art with which the Silver age associates, concedes the predominating role to new directions) Silver age art was perceived as a decadence and lack of taste. But to vary by the ...
"Буквализм" и "вольность" как основная переводческая оппозиция
 • ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» Факультет иностранных языков и международной коммуникации Кафедра теории языка и межкультурной коммуникации Специальность «Перевод и переводоведение» КУРСОВАЯ РАБОТА «БУКВАЛИЗМ» И «ВОЛЬНОСТЬ» КАК ОСНОВНАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ Тверь 2010 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1. ПЕРЕВОД ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ТЕНДЕНЦИИ 1.1 История возникновения понятия ...
"Ложные друзья" переводчика
 • Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный педагогический университет Факультет иностранных языков Кафедра перевода и переводоведения Курсовая работа ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА Выполнила студентка 3 курса, 276 гр., Селемехина Стелла Атомовна Научный руководитель старший преподаватель Голубев С.Н. Томск 2010 Оглавление Глава 1. Теоретические и ...
"Слова языка" Ф.Ф. Фортунатова
 • Слова языка Ф.Ф. Фортунатова Язык состоит из слов, которые, сочетаясь одно с другим образуют словосочетания, которые в свою очередь могут быть законченными (представляющими целое предложение) и незаконченными (представляющими часть другого словосочетания). Отсюда возникает необходимость различать отдельные слова от слов в их сочетаниях и предложениях. Работа состоит из шести частей. Первая часть статьи посвящена отдельным словам языка. Ф.Ф. Фортунатов определяет, что представляет ...
(World War Ii) How America Came To
 • ( War Essay, Research Paper How America Came to War By James A. Gillmore Introduction On December 29, 1940 Franklin Delano Roosevelt gave a speech to the country that was like a fireside chat but was not. Roosevelt talked about in his speech statements about Germany s plans to engulf the world during World War II The Nazi masters of Germany have made if clear that they intend not only to dominate all life and thought in their own country, but also to enslave the whole of ...
...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )
 • Вдумаймося в ці слова великого сина укpаїнського наpоду. Це духовний заповіт усім. Ці pядки з відомого послання І меpтвим, і живим . звеpнені до тогочасної інтелігенції. Шевченко зустpічався з малоpосійськими двоpянами, які засуджували кpіпосництво, миколаївську pеакцію. Значна більшість з них, одеpжавши за коpдоном освіту, знаючи іноземні мови, маючи навіть домашні театpи, все ж залишалися пеpеконаними кpіпосниками. Шевченко називає їх землячками . Він добpе знав, що більшість ...
“Das Obdach” nach Anna Seghers
 • 1. Das Schicksaal des Jungen Zuerst ein paar Worte ьber die politische und wirtschaftliche Lage in Frankreich, wo die Handlung eigentlich spielt. Frankreich wurde im Jahre 1940 von den Faschisten besetzt. Sie kamen an die Macht und brachten faschistisches Regime mit. Im okkupierten Land herrschten Terrormabnahmen. Jeder, der das Regime nicht unterstьtzte, wurde verfolgt. Es gab keine Redefreiheiten, Pressefreiheiten, Menschenrechte wurden verletzt. In Paris fehlte es am nцtigsten. Alle ...
“Die Abenteuer des Werner Holt” nach Dieter Noll
 • 1. Wolzow und Holt zwei Rivale Als Werner Holt frьh an einem Morgen aufwach, fьhlte er sich gar nicht erfrischt. Sein Kopf schmerzte und ihm schwindelte. Durch das Fenster schien Maisonnenlicht, und der Flub mit seinen grьnen Ufern lockte weit mehr als das graue Schulhaus. Aber Holt mubte sich in die Schule beeilen, weil in ein paar Minuten der Unterricht began. Auf seinem Weg begegnete ihm sein Schulfreund Fritz. Holt freute sich, da es viel leichter war, zusammen eine Ausrede zu finden. ...
“Doktor Robert Hartung” nach Yuri Brezan
 • 1. Martha Hartung Mit 15 Jahren war Martha Hartung Magd bei einem Grьnberger Getreidergrobhдndler. Vor dem Krieg wohnte Martha Hartung, ihr Mann, der Sattlermeister Hartung, und ihre 4 Sцhne auf einem Dorf unweit der Stadt Glogau. Damals wohnte die Familie in guten Verhдltnissen, Nubkuchen waren immer das sonntдgliche Kaffeegebдck bei ihnen. Wдhrend des Krieges fiel ihr Mann und die 3 Sцhne an der Front, einer von ihnen, der 9-jдhrige Dieter, war auf ihrem eigenen Hof von einem ...
“Egon und das achte Weltwunder” nach Joachim Wohlgemuth
 • 1. Egon Brьmmer beginnt ein neues Leben Egon Brьmmer war ein Teenager. Er stammte aus einer einfachen Familie. Seine Mutter stand an der Etikettiermaschine in einer Brauerei. Er schдmte sich aber nicht, weil seine Mutter nur eine einfache Frau war. Sie war sparsam, hielt die kleine Wohnung immer sauber und ging sommers wie winters arbeiten, ohne zu klagen. Und sie hatte sich um ihn gesorgt. Egon war auf seine Mutter stolz. Der Junge hat 6 Monate Gefдngnis hinter sich. Er beschlob aber ein ...
“Proper education”
 • Defining the educated man or woman is very difficult to do. However, most would agree that the knowledge of at least one language would surely be an important item on the list. If wе review the history of the study of languages, we find that the study of Latin and Greek was, for many centuries, necessary for any scholar. As late as the middle of the 19th century, an educated person could read in their original form the works of great writers and thinkers, both ecclesiastical and secular. ...
“Rain Man” - Movie Review
 • “Rain Man” was directed by Barry Levinson in 1988. This is an excellent human drama, showing the talents of great actors starring. The main character Dustin Hoffman was rewarded with Best Actor and Best Picture Oscars. He is one of this generation's finest actors. A movie is about autism. Dustin Hoffman plays an autistic savant who lives in Wallbrook. Tom Cruise plays a businessperson who sells expensive cars for a living (Porsche, Lamborghini, etc). Soon Cruise learns about his father's ...
“Акорд смерті” у Шопена
 • Григорiй Ганзбург Співзвуччя, про яке піде мова, вважається характерною індивідуальною ознакою стилю П.І.Чайковського. Дослідники гармонії давали цьому співзвуччю різні імена, по-різному трактували його зміст і функціональну приналежність. Найбільш виразним є формулювання Н.Туманіної, що називала його “гармонія смерті” або “акорд смерті”. Йдеться про альтерований септакорд на підвищеному IV ступені мінору (та всі його обернення) при розв’язанні в тоніку. [Нотний приклад №1] П.Чайковський. ...
“Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі
 • Реферат Міністерство освіти України 1999 У XVII–XVIII ст. широкої популярності набуває бурлеск. Спочатку в Західній Європі, а потім і в Росії з’являється бурлескний жанр, пов’язаний з пародіюванням високої, урочистої тематики. Особливо зручною для бурлескно-травестійного пародіювання виявилася Вергілієва “Енеїда”. З’явився цілий ряд “Перелицьованих “Енеїд” (Д. Лаллі, А. Блюмауера, М. Осидова), а також російських ірої-комічних поем, насамперед бурлескної поеми В. Майнова “Елисей, или ...
“Квант здоров'я”: наукова гіпотеза чи абстрактна ідея?
 • “Квант здоров'я” наукова гіпотеза чи абстрактна ідея Одним з основних моментів необхідності об'єктивного корінного реформування вітчизняної охорони здоров'я, трансформації всієї системи соціально-гігієнічних знань на рубежі 80-90-х років [1] з'явилося “масоване вторгнення” у сферу медицини економіки з її строго формалізованими критеріями. Рівнобіжне упровадження в другій половині ХХ століття й активне використання в охороні здоров'я інформаційних технологій з високим ступенем формалізації ...
“Навськая дочка”: до вияснення назви міфопоетичного образу західнополіського замовляння
 • Старовинне замовляння із апеляцією до загадкової Навської дочки було записане у березні 1996 р. під час експедиційного виїзду у село Яполоть Костопільського району Рівненської області від шістдесятиоднорічної місцевої жительки “Вразе, вразе, золотий князе. Пуд серце не пуівай, бокув не розпинай, в чиресла не впадай. Стань собі пуд пупом, як коринь пуд дубом. Сядь собі на крислечко, на золоте місцичко. Тут тобі буде пітєніє, їдєніє і легкіє спочиваніє. Н а в с ь к а я д о ч ...
...