Пачынальнік вялікай прозы (творчасць Ядвігіна Ш)
У пошуках жывой вады