Белорусские сочинения - Максім Багдановіч - Водгук на верш Максіма Багдановіча "Слуцкія ткачыхі"

Водгук на верш Максіма Багдановіча "Слуцкія ткачыхі"

Максім Багдановіч нарадзіуся у Мінску у 1891 годзе. Раннія дзіцячыя гады правёу у Гродна, пасля жыу і вучыуся у Ніжнім Ноугарадзе і Яраслаулі. Скончыу юрыдычны ліцэй і восенню 1916 года пераехау у Мінск. Цяжкая хвароба прымусіла яго ехаць у Ялту, дзе ён і памёр у 1917 годзе.Яго вершы мне падабаюцца тым, што іх лёгка і цікава чытаць.
У вершы гаворыцца аб слуцкіх ткачыхах, якія ткуць залатыя паясы не па сваёй волі. Аутар іх шкадуе, аб чым гавораць строкі: "Яны, бяздольныя, узяты ткаць залатыя паясы", ш "Тчэ, забыушыся, рука". Гэты верш трэба чытаць з паузамі, пасля кожнай стракі, з трохі жаласнай інтанацыяй.
Я думаю, што зараз гэты верш не актуален, таму што зараз большая частка людзей ідуць на працу самі, каб зарабляць грошы. А у час Максіма Багдановіча, гэты верш быу вельмі актуальны і сваечасовы