Белорусские сочинения - Мялецій Стрымацкі
Рэлігійна-асветніцкая дзейнасць Мялеція Стрымацкага