Белорусские сочинения - Якуб Колас - Чалавек павінен жыць для дабра (па трылогіі Якуба Коласа "На ростанях")

Чалавек павінен жыць для дабра (па трылогіі Якуба Коласа "На ростанях")

Звыш трыццаці гадоў працаваў Якуб Колас над трылогіяй «На ростанях». У аснову рамана былі пакладзены рэальныя жыццёвыя факты. Праца настаўнікам на Палессі, сустрэчы з рознымі людзьмі, пошукі шляхоў, каб прынесці народу карысць, блізкае знаёмства з цяжкім жыццём палешукоў, захапленне іх душэўным хараством — усё гэта легла ў аснову рамана. Сэнс назвы «На ростанях» перш за ўсё мае дачыненне да Лабановіча, які з'яўляецца галоўным героем трылогіі. Менавіта перад ім на працягу ўсяго твора стаіць малюнак перакрыжаваных дарог, і ў якім кірунку ісці, герой вырашае сам.
     У першай кнізе «У палескай глушы» мы знаёмімся з Андрэем Лабановічам, калі ён прыязджае ў глухую палескую вёску ў якасці настаўніка. Там ён знаёміцца з вяскоўцамі. I ўжо з першых дзён узнікае бурная спрэчка паміж Лабановічам і хатовіцкім айцом Кірылам. Яна тычыцца пытання аб тым, як трэба глядзець на мужыка. Людзі, якія абіраюць і ўшчуваюць мужыка, лічаць яго ніжэйшай істотай. Аднак Лабановіч так не лічыць. На яго думку, як і на думку ўсіх, у каго баліць душа за чалавека працы, мужык заслугоўвае самай вялікай павагі.
     Лабановіч бачыць цяжкае становішча і жыццё людзей. I перад ім паўстаюць пытанні: хто вінаваты ў гэтым і як людзям дапамагчы? Ён бачыць несправядлівасць існуючага ладу ў адносінах да сялян. I Лабановіч вырашае дапамагчы ім шляхам адукацыі. Але ў яго нічога не атрымліваецца, бо настаўнік сутыкаецца з поўнай абыякавасцю сялян. А інтэлігенты, якія адвярнуліся ад народа і апусціліся на дно абывацельскага балота, замест таго, каб выконваць свае абавязкі, гуляюць у карты і п'юць. Нават Дубейка, даведаўшыся, што Лабановіч не выпівае, здзіуляецца: «Які ж ты пасля гэтага інтэлігент?» Інтэлігентаў-абывацеляу не хвалююць грамадскія праблемы, і да абавязкаў сваіх яны абыякавыя.
     У другой кнізе «У глыбі Палесся» Лабановіч вырашае дапамагчы сялянам шляхам агульнай працы, але аднавяскоўцы яго не падтрымалі. I толькі пазней Лабановіч адчуў вялікую радасць, што спазнаў тую праўду, якой жыў народ. I тады ён выходзіць на шлях актыўнай рэвалюцыйнай барацьбы.
     Лабановіч — чалавек вялікага інтэлекту, здольны радавацца і хвалявацца, мужны і непахісны ў час суровых выпрабаванняў. Любоў да прыроды — адметная рыса настаўніка. Ён рабіў дабро людзям, і аўтар паказаў нам, што чалавек павінен жыць для дабра: «Рабі дабро — і яно прыйдзе да цябе».
     Трылогія Якуба Коласа «На ростанях» і зараз з'яўляецца надзённай. Надзённымі з'яўляюцца і клопаты Лабановіча аб тым, каб было добра жыць людзям, каб яны маглі карыстацца вынікамі ўласнай працы, клопаты пра беларускую мову.