Жыцце Беларускага народа - «Новая Зямля»
"Без віны вінаваты" - вобраз Сымона
"Голас зямлі" (тэмы і вобразы лірыкі Якуба Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны)
"Казкі жыцця" людскога... (алегарычныя апавяданні Якуба Коласа)
"На прастор, на шырокі прастор!" (аб пошуках Андрэем Лабановічам шляхоў барацьбы за народнае шчасце)
"Новая зямля" — мастацкая энцыклапедыя сялянскага жыцця
«Вер, брат, — жыцце залатое будзе ў нашай старане»: пра лірыку Якуба Коласа
«Новая зямля» — энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства ў дарэвалюцыйны час
Iнтэлiгенцыя ў трылогii Якуба Коласа "На ростанях"
Агульначалавечыя матывы ў творчасці Якуба Коласа
Аксён каль — шукальнiк праўды, народны заступнiк у трылогii Якуба Коласа "На ростанях
Алегорыя ў паэме «Сымон-музыка»
Аналіз творчасці Якуба Коласа. Жыццёвы і творчы шлях. Тэма роднага краю ў паэзіі
Андрэй Лабановіч і Саханюк і да яго падобныя
Андрэй Лабановіч, яго аднадумцы i апаненты (паводле трылогіі Якуба Коласа «На ростанях»)
Асноўныя матывы i вобразы дарэвалюцыйнай лiрыкi Я.Коласа. Тэма роднага краю ў яго паэзii (1)
Асноўныя матывы i вобразы дарэвалюцыйнай лiрыкi Я.Коласа. Тэма роднага краю ў яго паэзii (2)
Асноўныя матывы і вобразы дарэвалюцыйнай лірыкі Якуба Коласа
Беларускі Музыка-Арфей (па паэме Якуба Коласа "Сымон-Музыка")
Вобраз дзядзькі Антося ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"
Вобраз Лабановiча ў трылогii Якуба Коласа "На росстанях". Духоўны свет, маральная высакароднасць героя (1)
Вобраз Лабановiча ў трылогii Якуба Коласа "На росстанях". Духоўны свет, маральная высакароднасць героя (2)
Вобраз Міхала ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"
Вобраз народа ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" (1)
Вобраз народа ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" (2)