Белорусские сочинения - Мікола Гусоўскі
"Край свой калісьці я перамераў удоўжкі i ўпоперак пешшу..." (творчасць Міколы Гусоўскага)
«Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага: гісторыя адкрыцця, гуманістычны пафас
Вобраз Вітаўта ("Пахвала Вітаўту", "Хроніка Быхаўца", "Песня пра зубра")
Вобраз зубра — сiмвалiчнае ўвасабленне гордасцi, мужнасцi i непакорнасцi народа
Вобраз зубра - сімвалічнае ўвасабленне сілы i трываласці народа
Вобраз Зубра ў паэме Міколы Гусоўскага.
Вобраз князя Вітаўта ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра" (1)
Вобраз князя Вітаўта ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра" (2)
Вобраз князя Вітаўта ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра" (3)
Вобраз князя Вітаўта ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра" (4)
Вобраз Радзімы ў "Слове пра паход Ігаравы" і паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра"
Водгук на паэму Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра"
Жыццё i подзвіг Міколы Гусоўскага
Літаратура эпохі Адраджэння. Мікола Гусоўскі «Песня пра зубра».
Паэма "Песня пра зубра" — крыніца нашых ведаў пра біяграфію Міколы Гусоўскага
Паэма Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра"
Паэтыка "Песні пра зубра"
Праблематыка «Песні пра зубра» Міколы Гусоўскага. Сучаснасць зместу паэмы.
Сачыненне-разважанне. Тэма Радзімы ў “Песні пра зубра”
Сучаснасць і мінуўшчына ў паэме М. Гусоўскага "Песня пра зубра"
Тэма любвi i нянавiсцi, жыцця i смерцi, вайны i мiру ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра"