Белорусские сочинения - Уладзімір Караткевіч
"Жыву бяздоннай трывогай" (Матывы і вобразы лірыкі Уладзіміра Караткевіча)
Адкуль пайшла назва Белая русь? (па твору Уладзіміра Караткевіча "Лебядзіны скіт")
Вільнюс – часцінка майго сэрца
Вобраз Алеся Загорскага ў рамане У. Караткевіча
Вобраз Алеся Загорскага ў рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»
Вобраз Алеся Загорскага ў рамане Уладзіміра Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім" (1)
Вобраз радзімы ў творчасці У. Караткевіча
Водгук на раман Уладзіміра Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім". Асноўныя праблемы і героі
Водгук на ўрывак Уладзіміра Караткевіча "Літва. Белая Русь"
Гістарычнае мінулае ў прозе Уладзіміра Караткевіча (1)
Гістарычнае мінулае ў прозе Уладзіміра Караткевіча (2)
Гістарычная праўда і мастацкі вымысел у рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»
Дружба Сяргея з Бурыкам
Ідэя вечнасці i самакаштоўнасці жыцця (паводле рамана Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»)
Каханне ў рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»
Людзі зямлі беларускай
Майстэрства Уладзіміра Караткевіча – празаіка
Мастацкае адлюстраванне нацыянальнай гісторыі ў рамане Уладзіміра Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім"
Мастацкае асэнсаванне нацыянальнай гісторыі ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”
Мінулае i гісторыя ў рамане Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»
Мой Уладзімір Караткевіч (Эсэ)
Параўнальная характарыстыка літаратурных герояў (па твору Уладзіміра Караткевіча "Паром на бурнай рацэ")
Першая сустрэча Сяргея з Бурыкам (разгорнуты адказ на пытанне па апавяданні Уладзіміра Караткевгча "Былі у мяне мядзведзі")
Праблема дабра і зла, кахання, мужнасці. «Дзікае паляванне караля стаха»
Праблематыка, ідэйны пафас рамана Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім»