"Птушкі ляцяць у вырай": чалавек i Радзіма ў рамане Янкі Брыля "Птушкі i гнёзды"
Вобраз Алеся Руневіча ў рамане Янкі Брыля "Птушкі і гнёзды"
Вобраз галоўнай гераiнi ў апавяданні Янкі Брыля "Галя"
Вобраз маці ў беларускай літаратуры (на прыкладзе твораў Янкі Брыля)
Водгук на апавяданне Янкі Брыля "Родная прыгажосць"
Найлепшыя дарадцы і выхавацелі Даніка Мальца (па твору Янкі Брыля "Сірочы хлеб")
Праблема чалавечага шчасця i сэнсу жыцця ў апавяданнi Янкi Брыля "Галя". Асаблiвасцi прозы Янкi Брыля (1)
Праблема чалавечага шчасця i сэнсу жыцця ў апавяданнi Янкi Брыля "Галя". Асаблiвасцi прозы Янкi Брыля (2)
Раман Янкі Брыля "Птушкі і гнёзды". Вобраз Алеся Руневіча
Раман Янкі Брыля «Птушкі і гнёзды». Вобраз Алеся Руневіча
Сталенне Даніка Мальца (па аповесці Янкі Брыля "Сірочы хлеб")
Урокі пані Мар'і (па аповесці Янкі Брыля "Сірочы хлеб")
Янка Брыль - "Рыцар малога жанру"
Янка Брыль. Аналіз творчасці