Белорусские сочинения - Францішак Багушэвіч
Аналіз творчасці Францішка Багушэвіча
Асноўныя тэмы i вобразы ў творах Ф. Багушэвіча
Водгук на вершаваную аповесць Францішка Багушэвіча "Кепска будзе!"
Водгук на паэму Ф. Багушэвіча "Кепска будзе!"
Гуманістычныя матывы прозы Францішка Багушэвіча
Думкі пра верш Ф. Багушэвіча «Бог не роўна дзеле»
Жыццёвы шлях Аліндаркі - адлюстраванне лёгкай долі працоўнага народа (па паэме Францішка Багушэвіча "Кепска будзе!")
Ідэя нацыянальвага адраджэвня ў прадмовах да зборнікаў вершаў Ф. Багушэвіча "Дудка беларуская" і "Смык беларускі"
Невядомы Багушэвіч
Паэма Ф. Багушэвіча «Кепска будзе!» (1)
Паэма Ф. Багушэвіча «Кепска будзе!» (2)
Разуменне Францiшкам Багушэвiчам ролi мастацтва у жыццi народа. Думкi паэта аб роднай мове
Разуменне Францыскам Багушэвiчам ролi мастацтва у жыццi народа. Яго эстэтычныя погляды. Думкi паэта аб роднай мове
Селянін у Багушэвічавым адлюстраванні
Твор Ф. Багушэвіча «Хмаркі»
Тэматыка i асноўныя вобразы творчасцi Ф.Багушэвiча. Паказ сацыальнага становiшча беларускага сялянства. (1)
Тэматыка i асноўныя вобразы творчасцi Ф.Багушэвiча. Паказ сацыальнага становiшча беларускага сялянства. (2)
Тэматыка і асноўныя вобразы творчасці Францішка Багушэвіча. Трагічны пафас твораў аб жыцці беларускага сялянства.
Францішак Багушэвіч – публіцыст
Францішак Багушэвіч. Аналіз творчасці
Францішак Багушэвіч: палітычная i эстэтычная праграма