Белорусские сочинения - Віцэнт Дунін-Марцінкевіч
"А суддзi хто?" (па твору Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта") (1)
"А суддзi хто?" (па твору Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта") (2)
"Ідылія" — твор, які мае рысы літаратуры рамантызму i сентыменталізму (па твору Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча "Ідылія")
“Шлях першапраходцы”(пра творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча)
Аналіз творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Аналіз творчасці
Вобраз Навума Прыгаворкі ў п'есе В. Дуніна-Марцікевіча «ідылія»
Водгук на камедыю Вінцэнта Дунін-Марцінкевіча «Пінская шляхта»
Водгук на п'есу Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта". Характарыстыка дзейных асоб п'есы. Мова персанажаў
Гуманістычны пафас паэмы В. Дуніна-Марцінкевіча "Гапон"
Жанр твора В.Дунiна-Марцiнкевiча "Пiнская шляхта". Характарыстыка дзеючых асоб п'есы (1)
Жанр твора В.Дунiна-Марцiнкевiча "Пiнская шляхта". Характарыстыка дзеючых асоб п'есы (2)
Жанр твора В.Дунiна-Марцiнкевiча "Пiнская шляхта". Характарыстыка дзеючых асоб п'есы (3)
Жыццё i творчасць Дуніна-Марцінкевіча: палемічныя заметкі
Ідылія В. Дуніна-Марцінкевіча
Кручкоў - тыповы прадстаўнік царскай сістэмы чыноўнікаў (па камедыі "Пінская шляхта" В. Дуніна-Марцінкевіча)
Крытыка царскай судовай бюракратыі ў камедыі В. Дуніна-Марцікевіча «Пінская шляхта»
Крытыка царскай судовай бюракратыі ў камедыі В. Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта"
Крытыка царскіх чыноўнікаў у п'есе В. Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта"
Крытыка царскіх чыноўнікаў ў п'есе Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча “Пінская шляхта”.
Пан і селянін у творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча
Параўнальная характарыстыка літаратурных герояў розных твораў: кароль Лятальскі з камедыі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча "Ідылія" і пан Патоцкі з паэмы Янкі Купалы "Бандароўна"
Перавыхаванне Караля Лятальскага «Ідылія»
Пра майстэрства Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, драматурга i паэта