"На высокім алтары" (пра новую кнігу Ніла Гілевіча)
Iдэйна-тэматычная накiраванасць рамана Нiла Гiлевiча "Родныя дзецi" (1)
Iдэйна-тэматычная накiраванасць рамана Нiла Гiлевiча "Родныя дзецi" (2)
Аналіз паэзіі Ніла Гілевіча
Аналіз рамана у вершах Ніла Гілевіча "Родныя дзеці"
Боль і сумленне бацькаўшчыны
Васіль Быкаў аб Ніле Гілевічы
Вернем усмешку
Водгук на верш Ніла Гілевіча "Парада маладым чытачам"
Дасціпная паэтыка смеху
Лінгвістычная арганізацыя тэксту на матэрыяле верша Н. Гілевіча "Адкажы!"
Лірыка Ніла Гілевіча
Найвялікшы са скарбаў Зямлі (водгук на ўрывак з паэмы Ніла Гілевіча "Родныя дзеці")
Несмяротнае матчына слова (па твору Ніла Гілевіча "Родная мова")
Ніл Гілевіч
Ніл Гілевіч — летапісец нашай сучаснасці
Ніл Гілевіч. Раман у вершах «Родныя дзецi»
Родныя дзеці
Святы дар роднай зямлі (водгук на ўрывак з паэмы Ніла Гілевіча "Родныя дзеці")
Творчасць Ніла Гілевіча
Хлеб (водгук на ўрывак з паэмы Ніла Гілевіча "Родныя дзеці")