"З цэлым народам гутарку весці..." (Янка Купала)
"Мне сняцца сны аб Беларусі.." (вобраз Беларусі ў творчасці Янкі Купалы)
"Сярод сваіх i чужакоў яна мне ласкай матчынай" (Янка Купала пра край і народ свой)
"Трагедыя лявона" - «Раскіданае гняздо»
"Тутэйшасць" як нацыянальная бяда, з якой трэба змагацца
"Тутэйшыя" ў аднайменнай трагiкамедыi Янкі Купалы
«Сярод сваіх i чужакоў яна мне ласкай матчынай» Янка Купала пра край і народ свой
Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Бандароўна". Раскрыцце маральных якасцей герояў. Фальклорная аснова твора (1)
Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Бандароўна". Раскрыцце маральных якасцей герояў. Фальклорная аснова твора (2)
Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Тарасова доля" (1)
Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Тарасова доля" (2)
Аналіз паэзіі Янкі Купалы
Аналіз творчасці Янкі Купалы. Жыццёвы і творчы шлях
Аналіз творчасці Янкі Купалы. Тэма паэта і паэзіі. Дэмакратызм і народнасць яго творчасці
Антыподы мікіты зносака i яго хаўруснікаў
Асноуныя матывы i вобразы дакастрычнiцкай творчасцi Янкi Купалы. Вобраз народа у творчасцi паэта (1)
Асноуныя матывы i вобразы дакастрычнiцкай творчасцi Янкi Купалы. Вобраз народа у творчасцi паэта (2)
Асноўныя матывы і вобразы паэзіі Янкі Купалы. Тэма народнага жыцця і любоў да Радзімы ў творчасці паэта.
Вершы Янкі Купалы, якія б я раіў пачытаць кожнаму беларусу
Вобраз Бандароўны (1)
Вобраз Бандароўны (2)
Вобраз Бацькаўшчыны ў паэзіі Янкі Купалы
Вобраз Гусляра (па твору Янкі Купалы "Курган")
Вобраз Паўлінкі
Вобраз роднага краю у лiрыцы Янкi Купалы