Беларуская веска ў часы калектывізацыі
Беларуская вёска ў часы калектывізацыі ў рамане Івана Мележа «Людзі на балоце»
Васіль Дзятлік — галоўны герой рамана Мележа «Людзі на балоце»
Васіль Дзяцел і Ганна Чарнушка як жыццёвыя характары і мастацкія тыпы ў творчасці Івана Мележа
Васіль Дзяцел і Ганна Чарнушка як мастацкія тыпы
Васіль Дзяцел і Ганна Чарнушка як мастацкія тыпы ў рамане Івана Мележа «Людзі на балоце»
Вобраз Васіля Дзятліка (1)
Вобраз Васіля Дзятліка (2)
Вобраз Васіля Дзятліка (3)
Вобраз Ганны ("Палесская хроніка" І. Мележа)
Вобраз Ганны ў трылогіі I. Мележа «Палеская хроніка»
Драма Васіля Дзятла (1)
Драма Васіля Дзятла (2)
Драма народнага жыцця ў "Палескай хроніцы" Iвана Мележа
Драматычны лёс Ганны Чарнушки
Іван Мележ пра даваеннае жыццё
Іван Мележ. Аналіз творчасці
Каму служыў Апейка? Што ён за чалавек?
Карцiны жыцця беларускай вескi у рамане Iвана Мележа "Людзi на балоце". Галерэя характарау у творы. № 1.
Карцiны жыцця беларускай вескi у рамане Iвана Мележа "Людзi на балоце". Галерэя характарау у творы. № 2.
Каханне- гэта салодкая тыранiя, таму што чалавек церпiць яе мукi добраахвотна. "Людзi на балоце"
Майстэрства Івана Мележа-псіхолага
Майстэрства Мележа-раманіста
Народныя тыпы ў творчасці Івана Мележа
Палеская вёска 20-х гадоў